Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta – sposób na wyjście z długów.

Na skutek wielu różnych okoliczności i zdarzeń losowych może stać się tak, że stajemy się dłużnikami, osobami niewypłacalnymi.
Kiedy nie możemy wyjść z długów i spłacać swoich zobowiązań z pomocą przychodzi nam prawo i możliwość ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Czym jest upadłość konsumenta?
Upadłość konsumenta, czyli osoby fizycznej, nieprowadzącej działalności gospodarczej i niebędącej w spółce. Jest to procedura sądowa mająca na celu oddłużenie osoby, która nie ma możliwości spłacać swoich zobowiązań. Nie ma znaczenia, czy do zadłużenia doszło w sposób celowy, w wyniku zaniechań czy na skutek okoliczności losowych.

Jak ogłosić upadłość?
Aby sąd ogłosił upadłość musimy złożyć wniosek do sądu.
Warto skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii, które przeprowadzą nas przez cały proces, pomogą wypełnić wniosek i przygotować wszelkie niezbędne dokumenty.
We wniosku musi się znaleźć wykaz naszego majątku, lista wierzycieli i wierzytelności, dowody na nasze długi i naszą niewypłacalność.
Chociaż ogłoszenie upadłości wiąże się z koniecznością sprzedaży majątku, pozwala na życie w spokoju i daje możliwość nowego startu.
Należy pamiętać, że upadłość można ogłaszać więcej niż raz w życiu, ale nie częściej niż raz na 10 lat.

Author:

Related Post

top